แพ็คเกจทัวร์ : มาเลเซีย/สิงคโปร์ เอเชีย แนะนำ

Premier Malaysia (ต.ค.60-ก.พ.61)
malay-no-footer-300x157-300x157
เที่ยวเจาะลึก 3 เมืองดัง กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้ง
4 วัน 3 คืน โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ 
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน
นอนเก็นติ้ง 1 คืน // กัวล่ลัมเปอร์ 2 คืน
ชมเมืองใหม่ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู
สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ + ช็อปปิ้ง Suria
– ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า 
-สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระ ณ เก็นติ้ง , เล่นสวนสนุก
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่/เด็ก พักเดี่ยว
13-16 ตุลาคม 2560 16,900.- 3,900
19-22 ตุลาคม 2560 15,900.-
25-28 ตุลาคม 2560 15,900.-
9-12 พฤศจิกายน 2560 15,900.-
16-19 พฤศจิกายน 2560 15,900.-
23-26 พฤศจิกายน 2560 15,900.-
7-10 ธันวาคม 2560 16,900.-
14-17 ธันวาคม 2560 15,900.-
21-24 ธันวาคม 2560 16,900.-
28-31 ธันวาคม 2560 17,900.-
11-14 มกราคม 2561 15,900.-
25-28 มกราคม 2561 15,900.-
8-11 กุมภาพันธ์ 2561 15,900.-

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

วันแรก    กรุงเทพ – สนามบิน KLIA –  กัวลาลัมเปอร์ – โรงแรม                        (-/-/-)

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

16.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) ช่องทางเข้าที่ 7 แถว M เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระตลอดการเดินทาง

19.40 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 781

22.50 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านการตรวจเช็คเอกสารเข้าเมือง จากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านเพื่อเดินทางโดยรถโค้ชสู่ใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ibis Stye Fraser Business หรือเทียบเท่า

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

วันที่สอง   ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ – ถ้ำบาตู – The Pavillion – โรงแรม                   (เช้า/-/-)

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

เช้า        รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเมอร์เดกา จัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย นำชมอิสตานาเนการา หรือพระราชวังแห่งชาติแห่งใหม่ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอา  จากนั้นนำท่านสู่วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนที่สวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ พร้อมสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล

นำท่านชมโรงงานช็อคโกแลตของมาเลเซีย พร้อมเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

จากนั้นชมทัศนียภาพของสัญลักษณ์อันดับ 1 ของกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนาส ที่สูงที่สุดในโลกที่ 452 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ห้างซูเรีย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง   อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อไม่ให้เสียอรรธรสในการช้อปปิ้ง          

นำท่านเที่ยวชมวัดถ้ำบาตู ซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู อยู่ทางเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ไป 12 กม.  สร้างขึ้นเป็นวัดในศาสนาฮินดูเพื่ออุทิศถวายแด่พระขันธกุมาร เทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู ซึ่ง  พระขันธกุมารนั้นเป็นพระโอรสของพระอิศวรและพระอุมา  และเป็นพี่ชายของพระพิฆเณศวร์หรือพระคเณศ  ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำบาตูนั้น ข้างบนจะมีรูปปั้นของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร ยืนเด่นเป็นสง่าเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา จากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง ขนมและของที่ระลึก

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง บูกิต บินตัง สยามสแควร์ของมาเลเซีย แหล่งช้อปปิ้งตั้งอยู่ใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ มองดูคล้ายกับสยามสแควร์ บ้านเรา ที่นี่เป็นถนนสายหลักของธุรกิจค้าปลีกมองไปรอบ ๆ สองฟากฝั่งถนนเต็มไปด้วยห้างร้านต่าง ๆ ทั้งแบรนด์เนมและสินค้าระดับกลางให้คุณเดินช้อปปิ้งอย่างไม่มีวันเบื่อ จากนั้นนำท่านชม เดอะ พาวิลเลี่ยน (The Pavillion) ห้างแรกที่คุณจะต้องมาเยือน เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสินค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ หรือสินค้าระดับกลางกว่าพันร้าน ออกแบบและตกแต่งด้วยคอนเซ็ปต์จากนิวยอร์กให้เดินช้อป ภายในบรรยากาศโล่งโปร่งสบายแวะเดินออกมาโซนโอเพ่นแอร์ ที่มีร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายให้ได้แฮงเอาต์กันทั้งวันยันเที่ยงคืน ถัดมาไม่ไกลจากเดอะ พาวิลเลี่ยน ดีไซน์และความล้ำหน้าของเทคโนโลยีแห่งเวลารอคุณอยู่ที่ห้างสตาร์ฮิล แกลเลอรี่

ค่ำ   อิสระรับประทานอาหารเย็น เพื่อไม่ให้เสียอรรธรสในการช้อปปิ้ง

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ibis Stye Fraser Business หรือเทียบเท่า

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

วันที่สาม     เก็นติ้ง ไฮแลนด์                                       (เช้า/-/-)

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

เช้า   รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่ยอดเขา “เก็นติ้งไฮส์แลนด์”  นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 6000 ฟิต อิสระท่องเที่ยวสนุกเต็มที่กับกิจกรรมนานาชนิด บนเก็นติ้ง    ในรีสอร์ท “เฟิสท์ เวิลด์ พลาซ่า” เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอ เกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน,  บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก Theme Park ในร่ม, หรือเลือกเพลิดเพลิน ณ เก็นติ้ง อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อต แมชชีน นับพันตู้ ฯลฯ บริการตลอด 24 ช.ม. การเข้าเก็นติ้ง สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแต่งตัวสุภาพเสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้นและไม่นุ่งขาสั้น ที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า คุณจะได้พบกับไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซลวอล์ค ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่น และอีกนานาบริการ ตื่นตากับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือนกับคุณได้ไปเยือนสถานที่นั้นจริงๆ (นั่งกระเช้าฟรี เสียค่าฝากกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 5 ริงกิตต่อ 1 ใบ )

ค่ำ     อิสระรับประทานอาหารเย็น เพื่อไม่ให้เสียอรรธรสในการช้อปปิ้ง

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม First World Hotel หรือเทียบเท่า (ไม่มีเตียงเสริม และห้องพัก 3 ท่าน)

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

วันที่สี่                ซิตี้ทัวร์ปุตราจายา – สนามบิน KLIA – กรุงเทพ                       (เช้า/-/-)

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

เช้า     รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

นำท่านแวะเที่ยวชมความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองใหม่ ปุตราจายา ที่ท่านดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด เนรมิตให้เป็นเมืองแห่งความทันสมัย และสะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็นเมืองที่แสดงถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งมาเลเซียผู้นี้ ชมอาคารของกระทรวงต่างๆ อาคารรัฐสภา พร้อมฟังคำบรรยายต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ

13:00 น.   ได้เวลาสมควรเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ กัลลาลัมเปอร์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16:10 น.    เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบินของสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ MH774

17:20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

malaysia11

 

กลับด้านบน