แพ็คเกจทัวร์ : พม่า/เวียดนาม/ลาว/กัมพูชา แนะนำ

แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี (พ.ย.60-มี.ค.61)
4

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุก 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ชมสะพานไม้อู่เบ็ง สะพานไม้ศักดิ์ที่ยาวที่สุดในโลก ชมพระราชวังไม้ศักดิ์ชเวนานจอง

ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม

ชมวิวที่สวยงาม เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ 

ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม

ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม

กำหนดการเดินทาง

เดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมีนาคม 2561

กลับด้านบน