แพ็คเกจทัวร์ : อินเดีย/ศรีลังกา/เนปาล แนะนำ

ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า (ก.ค.-ธ.ค.61)
gt-pbh-b301-2

ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า • พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก • ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง • สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล

กำหนดการเดินทาง
เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2561

กลับด้านบน