แพ็คเกจทัวร์ : มาเลเซีย/สิงคโปร์ เอเชีย แนะนำ

WONDERFUL PENANG-HABITAT (ก.พ.-ธ.ค.62)
%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%b92
  • สัมผัสอารยธรรมท้องถิ่น เกาะปีนัง ชมธรรมชาติอันงดงาม ณ ฮาร์บิแทท
  • บินเหนือระดับด้วยสายการบินแอร์เชีย บริการอาหาร เครื่องดื่ม ฟรี
  • น้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก.

 

กำหนดการเดินทาง

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562

กลับด้านบน