แพ็คเกจทัวร์ : ในประเทศ

12 เมืองต้องห้าม เย็นสุด สุขที่เลย เชียงคาน-เลย-ภูเรือ(พ.ย.61-ม.ค.62)
pwt-14
  • ชม วัดเนรมิตวิปัสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา นมัสการ “พระพุทธชินราชจำลอง”
  • ชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหน้ากากผีตาโขนต่างๆหนึ่งเดียวในเมืองไทย
  • ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ณ ถนนชายโขง ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงคาน
  • ภูทอก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้โดยรอบ
  • ชม แก่งคุดคู้ ชม แก่งหินกลางลำน้ำโขง จุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่งดงามแห่งหนึ่ง
  • ชมอุทยานแห่งชาติภูเรือ ขึ้น พิชิตยอดภูเรือ (สูง 1,365 เมตร) จุดที่หนาวที่สุดของประเทศ
  • สักการะ พระพุทธมหาธรรมราชาจำลององค์ใหญ่ ที่มีความสำคัญของชาวเพชรบูรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
  • แวะซื้อของฝากที่ ร้านไร่กำนันจุล

กำหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน2561 – มกราคม2562

กลับด้านบน