แพ็คเกจทัวร์ : ในประเทศ

แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋ เชียงราย-เชียงใหม่(พ.ย.61-ม.ค.62)
pwt-7
  • สักการะ พระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา และเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย
  • เข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวงเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
  • พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและสวิสชาเล่ย์ที่สวยงาม
  • วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ “วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก”
  • พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน
  • เวียงกุมกาม เมืองโบราณนครใต้ภิภพมีอายุกว่า 700 ปี
  • อุทยานแห่งชาติอินทนนท์มีความสูง 2,565 เมตร สามารถชมทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

กำหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน2561 – มกราคม2562

กลับด้านบน