แพ็คเกจทัวร์ : ในประเทศ

เหนือสุดแดนสยาม เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-เชียงของ(พ.ย.61-ม.ค.62)
pwt-6
  • ภูชี้ฟ้า ชมกับบรรยากาศของทะเลหมอกยามเช้า และชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดภู
  • ประตูผาบ่อง (ประตูโขง)จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลเข้าสู่ประเทศลาว
  • วัดร่องขุ่นชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก
  • ชมสามเหลี่ยมทองคำพื้นที่ของสามประเทศมาบรรจบกัน ไทย-พม่า-ลาว
  • สักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ของ กว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือ

กำหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน2561 – มกราคม2562

 

กลับด้านบน