แพ็คเกจทัวร์ : ในประเทศ

เยือนแม่สอด ข้ามเเดนไหว้สาพระธาตุเมืองเมียวดี(พ.ย.61-ม.ค.62)
pwt-16
  • ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน-พระบรมธาตุเจดีย์บ้านตาก
  • อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น..ออนเซ็น ถังไม้โอ๊คที่ออนเซ็น อโรคยาศาล โป่งคำราม
  • วัดไทยวัฒนาราม-เมืองเมียวดี ไหว้พระสองแผ่นดิน-ตลาดริมเมย

กำหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน2561 – มกราคม2562

กลับด้านบน