แพ็คเกจทัวร์ : ในประเทศ

เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ลำปางปลายทางฝัน(พ.ย.61-ม.ค.62)
pwt-12
  • อาบน้ำแร่แช่น้ำตกที่ วนอุทยานแจ้ซ้อน น้ำพุร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 73 องศาเซลเซียส
  • สัมผัสวิถีชีวิตคนพื้นถิ่นบนที่สูง ณ บ้านป่าเหมี้ยง มีอากาศเย็นสบายตลอดปี
  • ชม วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือที่ชาวบ้านเรียก “ดอยปู่ยักษ์”
  • นั่งรถม้าชมเมืองลำปางเป็นเมืองเดียวของประเทศไทยที่ยังใช้รถม้าเป็นยานพานะ
  • นมัสการ พระเจดีย์ซาวหลัง เป็นวัดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา
  • ช้อปปิ้งของที่ระลึกจากเมืองลำปางที่ โรงงานเซรามิคธนบดี โรงงานเซรามิคแห่งแรกของจังหวัดลำปาง

กำหนดการเดินทาง

พฤษจิกายน2561 – มกราคม2562

กลับด้านบน