แพ็คเกจทัวร์ : ในประเทศ

สัมผัสดินแดนไทยในเมืองจีน “สิบสองปันนา”(มี.ค.62)
pwt-5
  • ชมวิถีชีวิตของคนสิบสองปันนาที่  หมู่บ้านไทลื้อ
  • ชมแสงสี ณ เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง
  • อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินสิบสองปันนา
  • สวนป่าดงดิบ อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ชมนกยูงนับพันๆ ตัว

กำหนดการเดินทาง

มีนาคม2562

กลับด้านบน