วีซ่าท่องเที่ยวประเทศบาห์เรน

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศบาห์เรน

 

*ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า
แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 14วัน

 

แบบฟอร์มการขอวีซ่า

http://www.thaiembassybahrain.org/uploads/Visa%20Appllication.pdf

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าบาห์เรน

http://www.thaiembassybahrain.org/consular/visa.html

กลับด้านบน