ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ โปรโมชั่น Early Bird Indonesia 2018 by Garuda Indonesia

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ โปรโมชั่น Early Bird Indonesia 2018 by Garuda Indonesia
ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ โปรโมชั่น Early Bird Indonesia 2018 จากสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เส้นทาง ยอดนิยม กรุงเทพฯ – จาการ์ตา / เดนปาซาร์ / ยอคยาการ์ต้า / สุราบายา – กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 4,500.- สำรองที่นั่งและเดินทางวันนี้ – 30 กันยายน 2561 จองเลยที่พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล

From  To Price Ticket Validity
กรุงเทพฯ (BKK) จาการ์ตา (CGK) 4,500 7 วัน
กรุงเทพฯ (BKK) บาหลี (DPS) 5,150 7 วัน
กรุงเทพฯ (BKK) ยอกยาการ์ตา (JOG) 5,450 7 วัน
กรุงเทพฯ (BKK) สุราบายา (SUB) 5,450 7 วัน

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนด ด้วยเที่ยวบินการูด้า อินโดนีเซีย เท่านั้น
 • ราคานี้สำหรับการออกบัตรโดยสารและเดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 กันยายน 2561
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กคิดเป็น 75 % ของราคาบัตรโดยสารผู้ใหญ่
 • บัตรโดยสารไป-กลับ มีอายุ 14 วัน
 • จองและซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า 60วัน
 • ไม่อนุญาตให้ขอคืนเงิน
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง
 • ไม่อนุญาตสำหรับเด็กเดินทางลำพัง (Unaccompanied Minors / Young Passengers)
 • การสะสมไมล์ เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

Air Fare Important Conditions

 • This special fare is Round Trip airfare on Economy Class by Garuda Indonesia only.
 • Effective for purchasing and departing on Now – 30 September 2018.
 • All taxes and surcharge are excluded.
 • Child pays 75 % of adult fare.
 • Ticket Validity 14 Days.
 • Ticket are non refundable.
 • Book and purchase 60 days in advance.
 • Not allowed to departure date.
 • Unaccompanied Minors / Young Passengers are not permitted.
 • Mileage accrual is subject to conditions of ROP.
 • All fares and conditions are subject to change without prior notice.
 • Our company reserve the right to cancel your reservation and payment in case the booking you made is not follow the condition of air fare.
กลับด้านบน