โปรโมชั่นท่องเที่ยวญี่ปุ่น กับสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 7 เส้นทางยอดนิยม ฟุกุโอกะ ฮาเนดะ คันไซ นาโกย่า นาริตะ โอกินาว่า และ ชิโตเสะ

โปรโมชั่นท่องเที่ยวญี่ปุ่น กับสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 7 เส้นทางยอดนิยม ฟุกุโอกะ ฮาเนดะ คันไซ นาโกย่า นาริตะ โอกินาว่า และ ชิโตเสะ
ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ โปรโมชั่น Japan Exclusive Business Class จากสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 7 เส้นทางยอดนิยม เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฟุกุโอกะ / ฮาเนดะ / คันไซ / นาโกย่า / นาริตะ / โอกินาว่า / ชิโตเสะ – กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 32,250.- เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป(GV2) สำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 และเดินทางตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2561(ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2561,9-11 สิงหาคม 2561,10-14 ตุลาคม 2561) จองเลยที่พรีเมียร์ เวิลด์ แทรเวล

 

From   To   Price  Ticket Validity
กรุงเทพฯ (BKK) ฟุกุโอกะ (FUK) 32,250 30  วัน
กรุงเทพฯ (BKK) โตเกียว (HND) 32,250 30  วัน
กรุงเทพฯ (BKK) โอซาก้า (KIX) 32,250 30  วัน
กรุงเทพฯ (BKK) นาโงย่า (NGO) 32,250 30  วัน
กรุงเทพฯ (BKK) โตเกียว (NRT) 32,250 30  วัน
กรุงเทพฯ (BKK) โอกินาว่า (OKA) 32,250 30  วัน
กรุงเทพฯ (BKK) ซัปโปโร (CTS) 35,590 30  วัน

 


เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางไป-กลับ ชั้นธุรกิจ ในเส้นทางที่กำหนด ด้วยเที่ยวบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เท่านั้น
 • ราคานี้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561  และเดินทางตั้งแต่ วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561
  (ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2561,9-11 สิงหาคม 2561,10-14 ตุลาคม 2561)
 • บัตรโดยสารมีอายุ 30 วัน และต้องอยู่อย่างน้อย 2 วัน
 • ราคาเป็นราคาต่อท่าน ต้องมีผู้ใหญ่เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และต้องอยู่ในรหัสการจองเดียวกัน
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กคิดเป็น 75 % ของราคาบัตรโดยสารผู้ใหญ่ (ราคาเด็กทารกคิดเป็น 10% ของราคาบัตรโดยสารผู้ใหญ่ )
 • บัตรโดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 3,500 บาท
 • บัตรโดยสารสามารถขอคืนเงินได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 4,000 บาท
 • สามารถเปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ภายในอายุบัตรโดยสาร โดยมีค่าธรรมเนียม 3,500 บาท / ครั้ง / ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับ Noshow 5,000 บาท (สำหรับการยกเลิกบัตรโดยสารน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง)
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • ไม่อนุญาตสำหรับเด็กเดินทางลำพัง (Unaccompanied Minors / Young Passengers)
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

Air Fare Important Conditions

 • This special fare is Round Trip airfare on Business Class by Cathay Pacific only.
 • Effective for purchasing between Now – 31 JUL 2018 and traveling between Now – 30 NOV 2018.(Not valid for travel on 26-28 Jul 2018, 9-11 Aug 2018, 10-14 Oct 2018)
 • Ticket validity 30 days and min stay 2 days.
 • GV2 : Ticket must be issued for minimum of two adults.
 • All passengers in the group must travel same flight / date on both outbound & inbound sectors.
 • Child pays 75 % of adult fare. (infant without seat pays: 10% of adult fare).
 • Ticket are reroutable with charge THB 3,500.
 • Ticket are refundable with charge THB 4,000.
 • Change return flight / date of travel within ticket validity Charge THB 3,500 per transaction.
 • Noshow charge THB 5,000 for cancellation less than 12 hours before departure.
 • All taxes and surcharge are excluded.
 • Unaccompanied Minors / Young Passengers are not permitted.
 • All fares and conditions are subject to change without prior notice.
 • Our company reserve the right to cancel your reservation and payment in case the booking you made is not follow the condition of air fare
กลับด้านบน