ตั๋วเด็ดวันนี้!…Myanmar Airways บินสู่ย่างกุ้ง ในราคาประหยัด

ตั๋วเด็ดวันนี้!…Myanmar Airways บินสู่ย่างกุ้ง ในราคาประหยัด
โปรโมชั่นสุดคุ้ม กับบัตรโดยสารเครื่องบิน จากสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ บินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง ในราคาเพียง 2,500.-* จองและเดินทางได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561 นี้ ราคานี้ไม่จองไม่ได้แล้ว

 

From To Price Ticket Validity
กรุงเทพฯ (BKK) ย่างกุ้ง (RGN) 2,500 30 วัน


เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับออกบัตรโดยสารและเดินทางระหว่าง วันนี้ – 30 กันยายน 2561
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว ในเส้นทางที่กำหนดด้วยสายการบินเมียร์มาร์ แอร์เวย์ (8M) เท่านั้น
 • ราคาพิเศษนี้ ยังไม่รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเพิ่มเติม (Surcharge) ต่าง ๆ
  ที่นั่งจะต้องได้รับการยืนยันทั้งขาออก และขาเข้า
 • บัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้
 • ไม่อนุญาตสำหรับนำไปอัพเกรด
 • หลังจากออกบัตรโดยสาร:
  – ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร
  – ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
  – ไม่อนุญาตให้ทำการขอคืนเงิน
  – อนุญาติให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ โดยมีค่าทำเนียม 1,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับ Noshow 1,000 บาท ต่อท่าน
 • การสะสมไมล์เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้รวมถึงการอัพเกรดทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน
  (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น

Ticket Conditions

 • Effective for purchasing and departing on Now – 10 September 2018.
 • All flights are applicable for Roundtrip. Myanmar Airways (8M) only.
 • All taxes and surcharge are excluded.
  Reservation must be confirmed on both outbound and inbound sectors.
 • Tickets are non reroutable.
 • Upgrade to higher class is not permitted.
 • After ticket issuance:
  – Name change are not permitted.
  – Flight Change are not permitted.
  – Refunds are not allowed.
  – change of travel date allowd. The fee is 1,000 baht.
 • Unaccompanied Minors / Young Passengers are not permitted.
 • No-Show fees apply THB1000 per person
 • This promotion cannot be used in conjunction with other promotions including all upgrades.
 • Our company reserve the right to cancel your reservation and payment in
 • case the booking you made is not follow the condition of air fare.
กลับด้านบน